ความปลอดภัย
คือ...หัวใจของเรา
02-964-6372-4
Sitemap
ไทย Eng
Hot Water Vaporizer


Dimension
MODEL DIMENSION (mm)
A B C D H
ETV-100 890 990 420 155 1150
ETV-200 910 1010 580 185 1170
ETV-300 1010 1110 580 185 1270
ETV-400 1120 1220 740 230 1480
ETV-500 1190 1290 740 230 1540
ETV-600 1330 1430 740 230 1680
ETV-800 1505 1655 1040 340 1885
ETV-1000 1685 1835 1040 340 2065
MODEL CAPACITY
(kg/hr)
HOT WATER
CONSUMPTION
(kcal/hr)
GAS
INLET
GAS
OUTLET
EMPTY
WEIGHT
(kg)
WATER
CAPACITY
(liters)
ETV-100 100 15,000 20A 25A 110 80
ETV-200 200 30,000 20A 25A 170 160
ETV-300 300 45,000 20A 25A 190 200
ETV-400 400 60,000 25A 50A 270 310
ETV-500 500 75,000 25A 50A 320 350
ETV-600 600 90,000 25A 50A 370 400
ETV-800 800 120,000 40A 80A 640 970
ETV-1000 1000 150,000 40A 80A 720 1050